Slovenski naravni biseri: Belokranjski steljniki

Steljniki predstavljajo značilno belokranjsko kulturno krajino, a se — zaradi drugačnega načina kmetovanja kot nekoč — zaraščajo. Območja, porasla z brezovim gozdom in podrastjo orlove praproti sodijo med najbolj prepoznavne naravne znamenitosti Bele krajine. Steljniki ne predstavljajo le značilne kulturne krajine na jugovzhodnem koncu Slovenije, marveč so tudi zakladnica številnih rastlinskih in živalskih vrst.


Na poti iz Metlike proti Drašičem si je mogoče ogledati tipično belokranjsko steljniško kulturno krajino in sožitje med brezami in praprotjo. Bolje vzdrževane steljnike najdete v vasi; Slamna vasa, Boldraž, Vinomer in v DRašičih, kjer še uporabljajo suho praprot za nastiljanje živin.

#slovenskibiser #slovenskanaravnaznamenitost #naravnaznamenitost

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Kolpa Resort glamping, Krasinec 1c, 8332 Gradac

2best.gif
Become KOLPA RESORT insider: 

News       I        As seen on TV